Loading...

Snadno a rychle získejte přehledné informace
o zemědělské půdě

Informace o zemědělských pozemcích

1. Přehled
2. Specifikace parcely
3. Kontaktní údaje

Víte, ...

Víte, ...

V ČR jsou 2 miliony vlastníků zemědělských pozemků, velká část z nich nemá o svém majetku základní informace. Zde je můžete jednoduše získat.

down Stáhnout
ukázkové PDF
Bez starostí Vám pomůžeme najít a přesně lokalizovat Váš pozemek. Vyplňte základní údaje k pozemku a my Vám zašleme v reportu ucelený přehled umístění jednotlivých pozemků v mapě s GPS souřadnicemi. Jestli Vás tyto informace zajímají, pokračujte na této stránce tlačítkem CHCI INFORMACE O POZEMKU
kde leží Váš pozemek?
Chybí Vám pachtovní smlouva, jelikož jste pozemek získali dědictvím nebo jste pozemek koupili od původního vlastníka, aniž Vám někdo předal pachtovní smlouvu? Jestli Vás tyto informace zajímají, pokračujte na této stránce tlačítkem CHCI INFORMACE O POZEMKU
kdo na Vašem pozemku hospodaří?
Bonita pozemku ve formě BPEJ poskytuje aktualizované informace o vlastnostech zemědělské půdy v celé ČR.
jaká je bonita Vašeho pozemku?
Cenu pozemku ovlivňuje mnoho faktorů. Jako prvotní krok můžete zjistit vývoj úřední ceny pozemků za posledních 5let. Jestli Vás tyto informace zajímají, pokračujte na této stránce tlačítkem CHCI INFORMACE O POZEMKU
jaká je cena Vašeho pozemku?
down Stáhnout
ukázkové PDF

Cena zemědělské půdy

Cena mého pozemku
Statistiky
Podle katastrálního území
Podle BPEJ

Cena: 0,00 Kč/m2

Zdroje uvedených dat

Cena: 0,00 Kč/m2

(707) 429-9833
Ceny v Evropě
Ceny v ČR
Druhy půd v ČR
Zajímavosti
Srovnání tržních cen zemědělských pozemků v Evropě

Ceny v Evropě ...

Na evropském kontinentě vykazuje nejvyšší průměrné ceny zemědělské půdy Nizozemsko, kde se pohybují ceny v intervalu od 30 do 51 tis. EUR /ha. Dále v pořadí následuje Dánsko, kde průměrná cena zemědělské půdy je 22 tis EUR/ha. Další zemí s vysokou průměrnou cenou zemědělské půdy je Německo, kde průměr dosáhl v roce 2014 18 tis. EUR/ha. Nejnižší ceny zemědělské půdy ze státu EU 15 vykazuje Švédsko s průměrnou cenou za hektar zemědělské půdy v roce 2013 ve výši 5 372 EUR a Francie s průměrem ve výši 5 750 EUR za hektar. V ostatních státech EU 15 se ceny půdy nejčastěji pohybují mezi 10 tis. až 20 tis. EUR/ha. Tržní ceny zemědělské půdy v Polsku v roce 2013 dosáhly 6 285 EUR/ha. Rovněž v pobaltských státech jsou ceny zemědělské půdy nižší než v ČR, v roce 2011 v Estonsku 1 051 EUR/ha a v Litvě 1 085 EUR/ha.

Zdroje uvedených dat
Vývoj úřední ceny zemědělských pozemků v ČR

Ceny v ČR ...

Na trhu půdy se dosud uplatňují dva druhy cen: úřední cena slouží pro daňové účely, prodej a koupi pozemku ve vlastnictví státu a provádění pozemkových úprav. Ceny tržní vznikají na základe nabídky a poptávky a uplatňují se podle momentální nabídky a poptávky na trhu. Průměrná tržní cena zemědělských pozemků je závislá na druhu pozemku. U orné půdy je odhadovaná průměrná cena pro rok 2016 nad 12 Kč/m2, u travních porostu nad 11 Kč/m2. Vzhledem k výrazné heterogenitě ve vlastnostech obchodovaných pozemku je rozpětí cen vysoké. Faktory negativně ovlivňující cenu pozemku: malá výměra, nízká bonita (BPEJ), mnoho spoluvlastníků, roztříštěnost pozemku, špatný přístup k pozemku, pachtovní smlouvy uzavřené na 5 let a více s nízkým nájmem. Faktory pozitivně ovlivňující cenu pozemku: vysoká bonita (BPEJ), výměra nad 10 ha, ucelenost pozemku, není uzavřená pachtovní smlouva nebo má krátkou výpovědní dobu.? Uzavřena nájemní smlouva s vysokým nájmem.

(224) 520-9237
Zastoupení půdy v ČR

Zemědělská půda

Orná půda (37,68 %)
Ovocný sad (0,58 %)
Vinice (0,25 %)
Trvalý travní porost (12,69 %)
Zahrada (2,08 %)
Chmelnice (0,13 %)

Ostatní

Zastavěná plocha (1,68 %)
Lesní pozemek (33,83 %)
Vodní plocha (2,1 %)
Ostatní plocha (8,99 %)

Druhy půd v ČR ...

Celková výměra zemědělského půdního fondu (ZPF) České republiky k 31. 12. 2014 je 4 215 621ha, což je 53,45 % celkové rozlohy půdního fondu ČR (7 886 779 ha). Orná půda zaujímá 2 978 989ha (tj. 38 % z celkové výměry půdního fondu), chmelnice 10 276 ha, vinice 19 611 ha, zahrady 163 601ha, ovocné sady 45 920 ha a trvalé travní porosty (louky a pastviny) 997 225 ha. Lesní půdy zaujímají 2 666 376 ha (tj. 34 % z celkové výmery půdního fondu), vodní plochy 164 835 ha, zastavěné plochy a nádvoří 132 192 ha a ostatní plochy 707 755 ha


Zemědělská půda

Orná půda (37,68 %)
Ovocný sad (0,58 %)
Vinice (0,25 %)
Trvalý travní porost (12,69 %)
Zahrada (2,08 %)
Chmelnice (0,13 %)

Ostatní

Zastavěná plocha (1,68 %)
Lesní pozemek (33,83 %)
Vodní plocha (2,1 %)
Ostatní plocha (8,99 %)
2025380526
human
00,42 ha
na obyvatele

Plocha zemědělské půdy
na obyvatele

7865873279
088 %

Plocha zemědělské půdy
v nájmu

otaznik
human
042 683 462 m2

Zemědělské půdy ubylo
od 1.1.2014

(478) 888-7699
human
04 211 409 ha

Celková plocha zemědělské
půdy v ČR k 1.1.2014

772-800-8810
(570) 827-1348

Zemědělské pozemky na trhu

Zrušit filtr

Řadit

Oblíbený Datum Okres Jméno Katastru Typ pozemku Výměra Cena za m2 Ceková cena

Aktuality o zemědělské půdě

Naše služby

Pro majitele půdy
Pro zemědělce a investory

Zajištění pronájmu

Zajistíme Vám maximální výnos z pronájmu pozemků. Máme zkušenosti při vyjednávání pronájmů se subjekty, kteří na pozemcích dlouhodobě hospodaří. Díky zastupování více majitelů pozemků najednou , jsme schopni dojednat nájem až ve výši 6000,-kč/ha.

Mám zájem
pronajmout
pozemek

Inzerce pozemků


Nabídněte váš pozemek k prodeji prostřednictvím inzertní sekce na stránkách půda.cz. Můžete nás také kontaktovat telefonicky (sekce Kontakty) a zjistit cenovou nabídku od přímých zájemců o koupi.

Mám zájem
vložit inzerát

Zprostředkování prodeje


Máme obsáhlou databázi poptávajících subjektů z řad zemědělců a investorů, kteří mají zájem koupit zemědělskou půdu. Kontaktujte nás pro konkrétní cenovou nabídku.

Mám zájem
o konkrétní
cenovou nabídku

Zajištění informací
k Vašemu pozemku


Nevíte kde váš pozemek leží, kdo na pozemku hospodaří nebo jaká je jeho cena dle bonity? Tyto a další informace k pozemku Vám poskytne náš systém v přehledném reportu.

Mám zájem
získat informace
k pozemku

Přímé
odkoupení pozemku


V případě, že máte zájem pozemek hned prodat a nechcete čekat na kupce, jsme připraveni Vám učinit cenovou nabídku. Peníze Vám vyplatíme ihned při podpisu kupní smlouvy.

Mám zájem
o cenovou nabídku

Tržní ocenění pozemků


Pohybujeme se na trhu se zemědělskou půdou již několik let a to v rámci celé ČR. Cena půdy je ovlivněna x faktory jako: konkurence, bonita, kvalita půdy, druh půdy atd.. Zajistíme Vám tržní odhad pozemků, tak aby jste pozemky mohli nabídnout za tržní cenu.

Mám zájem
o ocenění pozemku

Statistická data na míru


Jste zemědělec nebo investor ? Máte zájem nadále kupovat zemědělskou půdu? Pomůžeme Vám rozšířit půdní kapitál prostřednictvím detailně zpracovaných dat o majitelích pozemků v katastru, okrese či jinde.
Kontaktujte nás pro získání ukázkových dat.

Mám zájem
o zpracovaná data

Oslovení majitelů půdy


Pomůžeme Vám prostřednictvím naši sítě oslovit majitele pozemků s konkrétní cenovou nabídkou a zajistíme jejich odkoupení na Váš účet za Vámi stanovenou cenu.Kontaktujte nás pro více informací

Mám zájem
o oslovení
majitelů půdy

Žádosti o dotace


Sledujeme dotační programy určené pro majitele půdy a subjekty, které na pozemcích hospodaří. Zajišťujeme jejich vyřízení a čerpání.

Mám zájem
získat informace
k dotacím

Financování nákupu půdy


Máme zkušenosti se získáváním finančních prostředků pro nákup půdy ať už prostřednictvím bank nebo nebankovních institucí. Připravíme pro Vás kompletní podklady pro snadné získání financování na nákup půdy.

Mám zájem
o informace
k financování

Pronájem půdy


Chcete rozšířit obhospodařovanou plochu? Oslovíme nové majitele pozemků s nabídkou pronájmu a zajistíme nové nájemní smlouvy s cenou nájmu, kterou si určíte.

Mám zájem
o pronájem půdy

Zprostředkování koupě půdy


Prostřednictvím portálu půda.cz se můžete podívat na širokou nabídku pozemků na trhu od přímých majitelů až po nabídky realitních kanceláří. V případě zájmu Vám pomůžeme koupi zprocesovat. Máme pro vás v nabídce pozemky o přímých vlastníků, které nejsou v inzerci.

Mám zájem
o nabídku pozemků

Časté otázky

Jaké data získám v sekci INFORMACE O POZEMCÍCH ?

Po zadání katastru a parcelního čísla nebo LV ve formuláři, Vám na email pošleme ucelený report o pozemku (pozemcích na LV), které jste zadali do formuláře.
Report obsahuje informace:
- o poloze pozemku (gps souřadnice)
- o umístění pozemku v mapě
- o vlastnících
- o množství orné půdy na listu vlastnictví
- o tom kdo na pozemku hospodaří
- o cenovém vývoji pozemku (bpej)
- souhrnné informace z daného katastru

Pro lepší představu si stáhněte ukázkové PDF v sekci INFORMACE O POZEMCÍCH.

Jak určit tržní cenu zemědělské půdy ?

Určit správnou tržní cenu zemědělské půdy vyžaduje komplexní znalosti. Tržní cenu tvoří mnoho faktorů a to především druh půdy, její bonita, poloha, velikost pozemků , jejich celistvost, závazky na pozemcích (nájemní smlouvy) a v neposlední řadě i konkurenční prostředí v dané lokalitě.
Na začátku můžete vycházet z ceny úřední dle BPEJ za m2 - zjistíce v sekci CENA PŮDY . Tuto cenu následně pozitivně ovlivňuje:
velikost (od 1 ha a více), celistvost pozemku (více pozemeků tvoří jeden celk), nájemní smlouva (krátká výpovědní lhůta 1 rok nebo bez smlouvy), konkurenční prostředí (množství zemědělců v lokalitě, zájem investorů). Obecně se dá říci, že se tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje od 10 do 20 Kč/m2. Pokud máte zájem pomoci s určením tržní ceny vašeho zemědělského pozemku, kontaktujte nás.

Mám investovat do zemědělské půdy?

Investice do zemědělské půdy je vhodná především pro dlouhodobé a konzervativní investory. Zemědělská půda je stabilní investice, která nepodléhá prudkým cenovým výkyvům trhu. Výnosnost z pronájmu půdy se dá očekávat okolo 2% p.a..

Co znamená úřední cena BPEJ ?

BPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka". Jde o základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem (1.11.11) První číslice určuje klimatický region, druhá a třetí číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce, čtvrtá číslice stanoví kombinaci sklonitosti a expozice pozemku ke světovým stranám, pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovost Kód BPEJ shrnuje primární půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její prodejní hodnotu.

Víte, kdo je pachtýř a co je pachtovní smlouva?

Pojem pacht upravuje nový občanský zákoník. Kromě různých změn a úprav se nově vyděluje z nájmu tzv. pacht. Liší se od nájmu tím, že k právu užívat se přidružuje právo věc požívat, tedy mít z ní užitek.
„Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci,“ takhle je pacht popsán v novém občanském zákoníku v § 2332 a dále pokračuje, že pokud jedna strana přenechá druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci.
V podstatě jde o to, že se do katastru nemovitostí bude zapisovat nejen právo stavby, ale také právo nájmu, a také právo pachtu. U pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Propachtovatel se tím pádem zavazuje přenechat uživateli (pachtýři) věc k dočasnému užívání a požívání výnosů a pachtýř se pak zavazuje platit za to propachtovateli určitou částku, tedy pachtovné.
„Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně ujednané době,“ uvádí dále nový občanský zákoník.