Pøihlášení do zákaznické sekce

  Zadejte prosím své jméno a heslo Pøihlášení
Pøihlašovací jméno
Heslo
  Aktuality Aktuality
270570093930.8.2016
plate-rolling30.8.2016
Upgrade16.11.2015

O zákaznické sekci

AutorizacePro poskytnutí maximální míry kontroly nad Vaším úètem jsme pøipravili komunikaèní systém, s jehož pomocí snadno a rychle získáte kompletní pøehled o Vaší pøípojce.

Zákaznická sekce je Vám pøístupná v každém okamžiku - i v pøípadì nedostupnosti internetu a je tedy ideálním prostøedkem pro komunikaci s námi.

Chraòte svá pøístupová hesla - jako u každého elektronického systému mùže v pøípadì jejich odhalení tøetí stranou dojít ke zneužití Vašeho úètu.

© 2001 - 2017, KAZA.cz s.r.o., disanalogous Vaše IP adresa: 50.19.143.163
PRIBIŠ.cz - vysokorychlostní internet - wifi
Internetové pøipojení pro domácnosti i firmy ve Strážnici
Kontakt - email 639-359-4864 tel. 605 436 436